بدون تو

باران تشنه از سر کار می آید

ابرها تیره

بادها خشک

درخت کبود

شاخه ها خشکیده

لانه ها خسته و تنها

از من

سایه های اندکی باقی مانده است.تاريخ : 93/10/03 | | نویسنده : دست های مادرم |
شکوفه ها بیرون میریزند

از توی بالشم

غرق می شوند تو ی دامنم

دلم سنگین 

دلم آبی

مثل مغنعه ام

که زیرش به تاخت می روند

خاطرات گم شده ی 

کودکی امتاريخ : 93/03/27 | | نویسنده : دست های مادرم |

سنی سئودییم گون

 حایات بیتمه دی

اما بیر گون اونجه سی

سن سیزلیک بیتمیشدی.

من آلما آغاجین قولاریندا بیتیردیم

سن سه هوروردون من سیز لیین ساچلارینی

هلهده  گوزلییرم

سنلن گونو.تاريخ : 93/01/04 | | نویسنده : دست های مادرم |
برایم درخت میاورند 

پنجره ها

وقتی سرریز می شود

 هوا

توی سینه امتاريخ : 92/09/12 | | نویسنده : دست های مادرم |
شب های من

به نام سحر که ساز نشود

درخت تنظیم می کند برگهایش را

گاهی مثل ارگ 

گاهی آذری می زند

برای نت های خواب رفته 

توی سینه ام

تا خورشید که بیاید 

صف ببندندتاريخ : 92/06/27 | | نویسنده : دست های مادرم |
امروزم تعبیر نگاه های توست

زیر آن درخت سیب

که با هم از آن

انگور می چیدیمتاريخ : 92/04/16 | | نویسنده : دست های مادرم |
کسی درون من راه می رود

به جای من با تو حرف میزند

                                 فریاد میزند

شبها بیرونش میکنم

تا صبح در آغوش تنهایی می خوابم

صبح هوس بوسیدنت را که  میکند

او را از تو دور می کنم

و فقط

درون من فریاد میزند.تاريخ : 92/02/19 | | نویسنده : دست های مادرم |
پنجره ها باز،

دزدان دست به سینه

روی سکوتم

اسید می پاشندتاريخ : 92/01/24 | | نویسنده : دست های مادرم |
جاگذاشته ای

نقل دهان مردم

فواره های ذهن من

دست های قلم بسته ی تو

و اتاق دونفره مان را.تاريخ : 92/01/24 | | نویسنده : دست های مادرم |
روزی

تو را خواهم کشید

روی تمام دیوارهای شهر

کنار پرنده ای که  از قلبم دانه می چیند

و در قلبت انبار می کندتاريخ : 91/10/28 | | نویسنده : دست های مادرم |